ECO DRIVING

 

 

 

Ekmans bilskola tillämpar Eco Driving. Detta innebär att vi lär våra elever att värna om miljön och att köra sparsamt och ekonomiskt. Målet med Eco Driving är att få så många människor som möjligt miljömedvetna.

Ekmans bilskola skall:

  • Påverka sina elever till att bli miljömedvetna bilister. Utföra EcoDriving i praktiken men också skapa en djupare förståelse av bilens påverkan på miljön genom teoretisk undervisning.
  • Ha ett aktivt miljötänk.
  • Arbeta med ständiga förbättringar för att företagets negativa miljöpåverkan minskar.
  • Följa de lagar som finns angående miljö.
  • Följa upp och utvärdera det dokumenterade miljöarbetet samt uppdatera det kontinuerligt.
  • Eftersöka miljömedvetna produkter av våra leverantörer.
  • Källsortera våra sopor samt sträva efter ökad återvinning.

Ekmans Bilskola är FR 2000 certifierad. Det är en kvalitetssäkrad standard som Sveriges Trafikskolors Riksförbund utarbetat utifrån Företagarnas Riksorganisations FR 2000:s Kvalitets- och miljöledning.

Läs mer på FR 2000 här!