UPPKÖRNING

Körprovet för B-körkort, även kallad uppkörning, är ett prov för att kontrollera dina kunskaper.

Uppkörningen visar om du har tillräckligt med kunskap inom fyra viktiga kunskapsområden:

  • Fordonskännedom och manövrering
  • Miljö och sparsam körning
  • Trafikregler
  • Trafiksäkerhet och beteende 

Under uppkörningen bedömer trafikinspektören dina kunskaper i olika situationer och därefter görs en helhetsbedömning. Körprovet blir godkänt endast om du uppnått alla mål. Målen kan du gå igenom i ‘Bevis om körkort’ som du får av trafikinspektören.

 

 

 

 

 

 

Så här går uppkörningen till:

 

  • Den totala tiden för ditt körprov är ca 45 min., inklusive trafikinspektörens inledning och avslutning.
  • Körprovet inleds med att du gör en säkerhetskontroll på bilen.
  • Efter säkerhetskontrollen får du köra i tätorts- och landsvägsmiljö i minst 25 minuter. Du får i god tid tydliga anvisningar om vart du ska köra. Om du kör fel kan du själv få hitta en lämplig plats att vända på.
  • Om det skulle uppstå en farlig trafiksituation, som du inte kan behärska på ett trafiksäkert sätt, kommer trafikinspektören ingripa.
  • Det är du som är föraren och endast du som är ansvarig för vad som händer under uppkörningen.

 

Om körprovet inte blir godkänt, får du i slutet av uppkörningen en kopia av protokollet samt en tydlig förklaring av trafikinspektören vad som behöver förbättras inför nästa tillfälle. Våra trafiklärare finns tillhands efter din uppkörning, för att diskutera eventuella extra teori- eller körlektioner.

 

Medtag godkänd id- handling!

 

Kom väl förberedd, så ökar du dina chanser att bli godkänd!