UPPKÖRNING

Så går körprovet till när du ska ta körkort

Körprovet för B-körkort, även kallad uppkörning, är ett prov för att kontrollera dina kunskaper samt om du har nått dessa. Uppkörningen visar om du har tillräckligt med kunskap inom fyra viktiga kunskapsområden:

  • Fordonskännedom och manövrering
  • Miljö och sparsam körning
  • Trafikregler
  • Trafiksäkerhet och beteende

Under uppkörningen bedömer Trafikinspektören dina kunskaper inom ovan nämnda fyra kompetensområden, detta i olika situationer och därefter görs en helhetsbedömning. Körprovet blir godkänt endast om du uppnått alla mål och detta får du i ‘Bevis om körkort’ av trafikinspektören.

 

 

 

 

 

 

Så här går uppkörningen till:

  • Inkluderat trafikinspektörens inledning och avslutning blir den totala tiden för ditt körprov på cirka 45 minuter.
  • Du börjar med att visa att du kan göra en säkerhetskontroll.
  • Därefter får du köra i tätorts- och landsvägsmiljö i minst 25 minuter. Du får i god tid tydliga anvisningar om vart du ska köra.
  • Om du kör fel kan du själv få hitta en plats att vända på. Uppstår det någon farlig trafiksituation som du inte kan behärska på ett trafiksäkert sätt, så ingriper trafikinspektören.
  • Det är du som är föraren och endast du är därför ansvarig för vad som händer under uppkörningen.

 

Om körprovet inte blir godkänt, så får du i slutet av uppkörningen en kopia på protokollet samt en tydlig förklaring av trafikinspektören på saker som du ska förbättra inför nästa tillfälle. Våra trafiklärare finns tillhands efter din uppkörning för att diskutera eventuella extra teori- eller körlektioner.

Medtag av legitimations samt godkända id handlingar är obligatoriskt. Kom väl förberedd, så ökar du dina chanser att bli godkänd!