Affärsidé

“”Att göra körkortet tillgängligt för alla”

 

Vision

“Att år 2020 vara Sveriges största leverantör av körkortsutbildningar”

Kvalitetspolicy

Vi är konkurrenskraftiga och våra körkortsutbildningar håller en hög och jämn kvalitet.

Vi har nöjda elever innan, under och efter utbildningstiden.

Vår personal är engagerad, kompetent och motiverad och strävar efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

Våra fordon, körbanor och lokaler håller högsta kvalitet.

Vi följer gällande lagstiftningar, riktlinjer och rekommendationer samt har de tillstånd som krävs för vår verksamhet.

MILJÖPOLICY

Vi utbildar körelever så att de har förståelse för fordonet och körteknikens påverkan på den lokala likaväl som den globala miljön.

Vi strävar efter att minska förorening, avfall och användning av naturresurser.

Vi tillämpar och följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter.