Övningskörning

 

 

För att du skall få en så effektiv och sparsam utbildning som möjligt råder vi dig att berätta för oss om dina förväntningar och mål på utbildningen. Då kan vi tillsammans tillgodose dina önskningar på bästa möjliga sätt. För att din lektion skall bli så effektiv och lärorik som möjligt är det viktigt att du kommer väl förberedd till lektionen. Det underlättar om du har gått igenom din föregående lektion, gjort din läxa samt givetvis är utvilad och inte stressad.

Ev. upphämtning på annan plats kan ordnas med din trafiklärare.

Så här går en körlektion till hos oss. Om du vill ha det på något annat sätt meddela din lärare i god tid.

  • Vi börjar med en återblick ifrån förra lektionen för att friska upp de redan befintliga kunskaperna och reflektera över vad vi har framför oss.
  • Därefter tar vi upp dagens mål med lektionen, både dina likaväl som våra.
  • Eleven skall efter lektionens slut kunna göra en egen utvärdering av lektionen
  • Därefter sammanfattar vi de nya kunskaperna då lektionen är avslutad.
  • För att få ut bästa möjliga resultat till nästkommande lektion ger vi dig en läxa att tänka på. Det är därför viktigt att du tar med dig körkortsboken samt körhäftet till varje lektion.