Övningskörning på Ekmans

 

 

För att du ska få en så effektiv och sparsam utbildning som möjligt vill vi gärna att du berättar för oss om dina förväntningar och mål med utbildningen. Då kan vi tillsammans tillgodose dina önskningar på bästa möjliga sätt. För att din lektion ska bli så effektiv och lärorik som möjligt är det viktigt att du kommer väl förberedd till lektionen. Det gör du genom att du gått igenom din föregående lektion, gjort din läxa samt är utvilad och fokuserad. Ev. upphämtning på annan plats kan ordnas av din trafiklärare.

Så här går en körlektion till hos oss:

  • Vi börjar med en återblick från förra lektionen, för att repetera och befästa det vi tidigare lärt oss.
  • Vi fortsätter sedan med dagens mål och dagens förväntningar.
  • Efter genomförd lektion sammanfattar vi de nya kunskaperna och utvärderar.
  • Innan vi skiljs åt ger vi dig en läxa att tänka på till nästa gång. Detta gör vi för att få ut bästa möjliga resultat till nästkommande lektion. Det är därför viktigt att du tar med dig körkortsboken och körhäftet till varje lektion.

 

Om du har andra önskemål än det ordinarie upplägget, vänligen meddela oss.