VÄGEN TILL KÖRKORTET!

1. Ansök om körkortstillstånd

Körkortstillståndet är ett bevis som intygar på att du får övningsköra. Detta krävs för samtliga behörigheter förutom för moped Klass II och B96 (utökad B-behörighet). Tillståndet måste vara godkänt innan din första körlektion genomförs. Transportstyrelsen behandlar din ansökan först när komplett tillståndsansökan samt betalning registrerats. Anvisningar och information om hur du går tillväga framgår tydligt på Transportstyrelsens hemsida. https://etjanst.transportstyrelsen.se/extweb/kktillstgrI

Var ute i god tid, handläggningstiderna kan variera och handläggningstiden kan påverkas om du tidigare haft hälsoproblem, medicinering eller något i brottsregistret. Ansökningar behandlas ej förrän kompletterande intyg/dokument samt betalning inkommit till Transportstyrelsen. Anvisningar och information framgår tydligt. 

Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år. Ansökningsavgift 150 kr.

Det finns olika sorters körkortsbehörigheter, en behörighet är ett bevis på vilka fordon du får köra:

  • Grupp 1  ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE & traktorkort
  • Grupp 2  ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C & CE
  • Grupp 3  ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & De.

 

2. Skriv in dig på trafikskolan!

Ring, mejla eller kom förbi på Ekmans trafikskola så hjälper vi till med information samt bokning. När du kör första lektionen får du en utförlig presentation av utbildningen och de obligatoriska momenten. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag från din lärare. Tänk på att körkortsutbildningen är individuell och att de planeringar som görs kan komma att ändras i takt med din utveckling.

 

 

 

 

 

 

3. Läs teorin!

Genom att studera teorin parallellt med övningskörningen, så underlättar det för dig att få en helhetsbild av utbildningen. Den praktiska utbildningen går hand i hand med den teoretiska och du utvecklas snabbare och får en bättre förståelse för körningen, vilket resulterar i ett kostnadseffektivt upplägg på din utbildning. Teoridelen består av studiematerial via vår digitala utbildningsplattform, Elevcentralen Premium Upplägget på Jarla Trafikskolas teoriutbildning är godkänt av Transportstyrelsen. Vi tillhandahåller studiematerialet på flera olika språk.

 

 

 

 

 

 

4. Övningskör!

Det bästa sättet att lära sig köra bil är tillsammans med en utbildad trafikskolelärare. Alla våra lärare har en stor erfarenhet, engagemang och kan hjälpa till med en effektiv planering för din körkortsutbildning. Utbildningen omfattar hela 16 inlärningsmoment och vi tar hänsyn till din eventuella tidigare erfarenhet. För en mer utförlig information om de moment som den praktiska utbildningen omfattar läs Moment.

5. Genomför Riskutbildningarna!

Målet med den tvådelade riskutbildningen, är att minska antalet olyckor och risktaganden i trafiken, detta genom att öka kunskapen hos förare, specifikt inom säkerhetsfrågor.

Riskutbildningen består av två delar. Del 1 är Riskettan som bland annat tar upp trötthet, droger och alkohol i relation till risker och bilkörning. Del 2 är Risktvåan ”Halkbana” som omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden som exempelvis halt väglag. Riskutbildningen måste vara genomförd och godkänd innan du kan göra kunskapsprovet och körprovet. Medtag av legitimation samt godkända id handlingar är obligatoriskt.

6. Genomför utbildningskontrollen på trafikskolan!

När du är i slutfasen av din utbildning i såväl teoretiska som praktiska delen, så bokar vi in din utbildningskontroll. Denna utförs av skolans utbildningsledare och är en kvalitetssäkring av själva utbildningen där dina kunskaper kontrolleras. Efter utbildningskontrollen utvärderar vi dina kunskaper och ser till att allt är på banan inför ditt praktiska körprov.

 

 

 

 

 

 

7. Genomför Trafikverkets teori och uppkörningsprov!

Körkortsprovet består utav två delar, del 1 är ett teoriprov och del 2 är en uppkörning. Först skriver du teoriprovet och sedan genomför du uppkörningen, detta oavsett om du är godkänt på teoriprovet eller inte. Efter att har klarat uppkörningen så har du 2 månader på dig att skriva ett nytt, godkänt, teoriprov. Alla prov bokas in av Ekmans trafikskola vid ett och samma tillfälle. Både teori- och körprov måste vara godkända för att du ska få körkort.