HUR TEORIPROVET GÅR TILL

 

Förberedelser

När du kommer till förarenhetens kontor ska du fotografera dig i den befintliga fotoautomaten. Ett antal bilder tas och du får själv välja den du tycker blev bäst. Det kan bli kö till fotoautomaten. Kom därför i god tid innan uppskrivningen.

 

Efter fotograferingen ska du skriva din namnteckning på en digital plastplatta. Därefter visar receptionisten hur namnteckningen och fotografiet blev. Du får skriva om namnteckningen ett antal gånger om du inte skulle vara nöjd.

Provet

  • Innan teoriprovet börjar görs en legitimationskontroll.
  • Provet görs på en dator och finns på flera språk samt med uppläsning av frågorna.
  • Provtiden är 50 minuter.
  • Provet innehåller 65 frågor samt 5 testfrågor (testfrågorna används för utvärdering och räknas inte in i resultatet).
  • Du måste ha 52 rätt av 65 frågor (80 %) för att bli godkänd.
  • Resultatet syns direkt när du är klar med alla frågor.
  • Om du har särskilda skäl kan du få göra teoriprovet muntligt eller med en tolk. Provtiden kan även förlängas, om behov finns.
  • Miniräknare är tillåtna sedan 2014. De finns i provlokalen, så du ska inte ta med en egen.